Các vấn đề phổ biến

 • Làm thế nào để biết liệu khoản đầu tư CNTT có mang lại lợi ích phù hợp cho doanh nghiệp hay không?
 • Doanh nghiệp có thể đảm bảo sự liên kết giữa CNTT và chiến lược kinh doanh như thế nào?
 • Làm thế nào để triển khai các hệ thống CNTT đúng hạn và phù hợp với ngân sách đặt ra?
 • Làm thế nào để nâng cao mức độ phục vụ của CNTT?
 • Làm thế nào để đảm bảo các dự án CNTT của doanh nghiệp được thực hiện suôn sẻ?
 • Làm thế nào để đánh giá liệu việc thuê ngoài hoặc sử dụng các nguồn lực từ nước ngoài là lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp?
 • Doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí ở mảng nào mà không làm tổn hại đến việc kinh doanh?
 • Khi nào thì một vấn đề pháp lý trở thành yêu cầu về CNTT?
 • Làm thế nào để khiến nhân viên chấp nhận, vận hành và duy trì sự thay đổi quy trình và hành vi theo hệ thống mới?
 • Làm thế nào để giảm tổng chi phí tuân thủ và quản lý rủi ro?

Chuyển đổi CNTT

Xây dựng chính sách và chuẩn mực và quản lý giao diện giữa kinh doanh và CNTT
để quản lý rủi ro công nghệ trong quá trình chuyển biến kinh doanh.

Dịch vụ chuyển đổi CNTT của chúng tôi bao gồm:

Chiến lược CNTT

Chúng tôi hỗ trợ hoặc soát xét một chiến lược công nghệ và các kế hoạch CNTT phục vụ hoạt động để hỗ trợ chiến lược kinh doanh trong quá trình thay đổi quan trọng mang tính chuyển biến.

Quản lý đầu tư CNTT

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng soát xét và quản lý danh mục đầu tư CNTT, bao gồm cả chi phí, lợi nhuận, quy trình theo dõi thực hiện các lợi ích và đảm bảo kiểm soát và quản lý hợp lý các khoản chi tiêu cho CNTT.

Cơ cấu tổ chức và các quy trình CNTT

Chúng tôi giúp khách hàng thiết kế cơ cấu tổ chức, quy trình, vai trò, văn hóa, hiệu quả hoạt động, các năng lực và kỹ năng của bộ phận CNTT và các chiến lược hỗ trợ nhằm đảm bảo bộ phận CNTT phục vụ ở mức độ phù hợp cho doanh nghiệp.

Quản trị CNTT

Chuyên gia tư vấn công nghệ của chúng tôi tư vấn cho khách hàng về việc soát xét các cấu trúc quản trị CNTT hiện hữu hoặc phát triển và triển khai các cấu trúc quản trị và các thông lệ mới qua việc tham khảo các tiêu chuẩn như CoBIT và ISO27001.

Danh mục, chương trình và quản lý dự án

Các doanh nghiệp ngày nay thường có những dự án và chương trình thay đổi và nâng cấp được vận hành song song. Chúng tôi có thể giúp quý công ty lập và đưa vào áp dụng các quy trình cần thiết về danh mục đầu tư, chương trình và quản lý dự án. Điều này đảm bảo các thay đổi được lập kế hoạch và phối hợp tốt, đặc biệt là phối hợp về cách thức truyền thông về những thay đổi đó và công bố cho người sử dụng trong kinh doanh.

Kiến trúc CNTT doanh nghiệp

Chúng tôi giúp khách hàng phát triển một kiến trúc CNTT cho doanh nghiệp (bao gồm ứng dụng, thông tin và cơ sở hạ tầng)
theo các khuôn khổ chuẩn như TOGAF (khung kiến trúc nhóm mở).

Kiến trúc ứng dụng

Kiến trúc ứng dụng đưa ra một kế hoạch chi tiết cho các hệ thống ứng dụng riêng lẻ sẽ được triển khai, các tương tác và các quan hệ của chúng với các quy trình kinh doanh lõi của doanh nghiệp.

Kiến trúc thông tin

Dịch vụ tư vấn kiến trúc thông tin của chúng tôi cung cấp thiết kế mô hình dữ liệu cho các đối tượng và quan hệ dữ liệu trên toàn doanh nghiệp và các mối quan hệ như người, thực thể, hoạt động và đề nghị. Chúng tôi cũng có thể đưa ra các định nghĩa chi tiết về dữ liệu cho các thuộc tính quan trọng của mỗi đối tượng này.

Kiến trúc hạ tầng

Kiến trúc hạ tầng là hạ tầng công nghệ nhằm hỗ trợ việc triển khai các ứng dụng lõi quan trọng để thực hiện các sứ mệnh. Các thành phần kiến trúc hạ tầng bao gồm: danh mục dịch vụ công nghệ, bản kê và chủng loại công nghệ, các yêu cầu phi chức năng, sơ đồ mạng, mô hình bảo mật CNTT, sơ đồ trung tâm dữ liệu, sơ đồ máy chủ, sơ đồ lưu trữ.

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
& các phần mềm ứng dụng kinh doanh

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phân tích và tái điều chỉnh các yêu cầu kinh doanh, tích hợp và chuẩn hóa ứng dụng, cải tiến ứng dụng phục vụ định hướng kinh doanh mới, thẩm định và lựa chọn hệ thống, quản lý dự án / chương trình lớn và triển khai hoặc thử nghiệm các phần mềm ứng dụng. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm cả phần mềm ứng dụng dành cho các lĩnh vực kinh doanh cũng như các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

Ứng dụng kinh doanh / chiến lược ERP

Kiến trúc ứng dụng đưa ra một kế hoạch chi tiết cho các hệ thống ứng dụng riêng lẻ sẽ được triển khai, các tương tác và các quan hệ của chúng với các quy trình kinh doanh lõi của doanh nghiệp.

Quản lý các yêu cầu kinh doanh

Chuyên gia tư vấn công nghệ của chúng tôi đóng vai trò là cầu nối giữa các bộ phận kinh doanh và bộ phận CNTT để giúp khách hàng rút ngắn khoảng cách giữa kinh doanh và CNTT, và mô tả các yêu cầu kinh doanh bằng ngôn ngữ dựa trên cơ sở công nghệ.

Ứng dụng kinh doanh / lựa chọn hệ thống ERP

Với phương pháp đã được kiểm chứng, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn hệ thống nhằm giúp khách hàng có được những lựa chọn tốt, bao gồm chiến lược ứng dụng, soạn lập các yêu cầu kinh doanh, kiểm tra nhanh cho các nhà cung cấp đủ điều kiện, soạn lập hồ sơ mời thầu, phản hồi cho các nhà cung cấp, thẩm định nhà cung cấp, đảm bảo tất cả các bên liên quan cùng tham gia vào quyết định mua hàng cuối cùng.

Triển khai ứng dụng kinh doanh / ERP

Chúng tôi cung cấp dịch vụ triển khai ứng dụng kinh doanh đối với cả ứng dụng kinh doanh lẫn hệ thống ERP để thúc đẩy tầm nhìn về chuyển biến kinh doanh của khách hàng.

Thử nghiệm.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc lập kế hoạch, thiết kế, quản lý, thực hiện và báo cáo về các cuộc thử nghiệm bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật thử nghiệm phù hợp và tuân thủ các chuẩn mực đã thống nhất để đảm bảo các hệ thống mới và sửa đổi, cùng với bất kỳ giao diện nào, đều vận hành đúng như thiết kế.

Quản lý dữ liệu

Chúng tôi có thể tư vấn cho quý công ty về việc quản lý tổng thể thông tin là một nguồn lực kinh doanh cơ bản. Các lĩnh vực chính bao gồm quản trị dữ liệu (phát triển chiến lược dữ liệu, tổ chức và chính sách bao quát việc thiết kế các cấu trúc thông tin và nguyên tắc phân loại thông tin), quản lý dữ liệu doanh nghiệp (lập các chính sách tìm nguồn và duy trì nội dung dữ liệu, quản lý và lưu trữ các nội dung điện tử), tình báo kinh doanh cải tiến và theo chuyên ngành, phân tích dữ liệu.

Quản trị dữ liệu

Chúng tôi hỗ trợ thiết kế và thực hiện các chính sách, quy trình và hệ thống để quản lý chất lượng của dữ liệu và thông tin để đáp ứng nhu cầu của các quy trình kinh doanh, báo cáo và tuân thủ quy định.

Quản lý dữ liệu doanh nghiệp

Chúng tôi tư vấn về quản lý thông tin, như là một nguồn tài nguyên chiến lược kinh doanh, để đảm bảo nhu cầu về thông tin của doanh nghiệp được đáp ứng. Điều này bao gồm phát triển và đẩy mạnh các mô hình dữ liệu doanh nghiệp, các kho thiết kế và triển khai siêu dữ liệu, quản lý dữ liệu gốc, lựa chọn và thực hiện các công cụ hỗ trợ quản trị dữ liệu.

Tình báo kinh doanh và phân tích dữ liệu

Chúng tôi có thể giúp quý công ty xác định, phát triển hoặc đảm bảo chất lượng một kế hoạch chi tiết về thông tin hoặc công nghệ cho các chức năng báo cáo của quý công ty (dữ liệu tài chính và hoạt động), và đánh giá công nghệ của giải pháp được sử dụng (ví dụ như Hyperion, Informatica).

Lợi ích mang đến cho quý công ty • Cải thiện chiến lược CNTT mà những chiến lược này đều được liên kết với chiến lược kinh doanh
 • Tối ưu hóa giải pháp CNTT, tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp
 • Nâng cao hiệu quả
 • Một danh mục các sáng kiến CNTT được quản lý tốt
 • Giảm các hệ thống CNTT vận hành quá mức hoặc không sử dụng
 • Tăng sự ổn định và cải thiện mức độ phục vụ
 • Kịp thời thực hiện các lợi ích kinh doanh
 • Giảm chi phí tuân thủ và quản lý rủi ro