Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng giải pháp công nghệ thông tin

Các hoạt động của doanh nghiệp hiện đại ngày càng chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ môi trường trực tuyến, việc ứng dụng công nghệ thông tin là chìa khóa giúp cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giảm chi phí. Việc xây dựng các hệ thống phần mềm theo đặc thù chuyên ngành sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi thế cạnh tranh và tăng hiệu suất sinh lời.

Dịch vụ xây dựng phần mềm theo yêu cầu

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn, xây dựng những ứng dụng đặc thù riêng theo yêu cầu quản lý của khách hàng. Đội ngũ của chúng tôi sẽ khảo sát chi tiết và phân tích các quy trình của khách hàng.

Chúng tôi thực hiện phân tích sự khác biệt nhằm đảm bảo khả năng tương thích hoàn toàn giữa hệ thống hiện tại và các phần mềm được xây dựng. Mọi yêu cầu dù nhỏ nhất từ phía quý khách cũng được thiết kế, kiểm tra và triển khai đảm bảo đem lại sự hài lòng tối đa của quý khách.

Chúng tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực:
  • Xây dựng phần mềm theo yêu cầu
  • Tái cấu trúc lại phần mềm đã có
  • Phát triển ứng dụng thương mại điện tử
  • Phát triển ứng dụng quản trị doanh nghiệp
  • Phát triển ứng dụng Clien-Server

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Mã nguồn mở

Python, MySQL , Linux, Apache , Django , Eclipse.

Công nghệ Microsoft

Các công nghệ trên nền tảng .NET , SQL Server, IIS , WCF, MVC, Silverlight

Công nghệ Oracle

Oracle Developer Tools(Oracle Forms, Oracle Report, Oracle Designer) , Oracle Database 8/8i/9i/10g, Oracle Application Server

Công nghệ IBM

IBM Rational Softwares

Phương pháp luận/Quy trình phần mềm

IBM Rational Unified Process, Oracle Case method , Agile Software Development

Những lợi ích khi sử dụng phần mềm theo yêu cầu

Cải tiến các hoạt động nghiệp vụ đặc thù

Thay thế các quy trình thủ công, kém hiệu quả hoặc tốn kém, cải thiện kết quả hoạt động của đơn vị

Thông suốt các quy trình, hoạt động nghiệp vụ, giảm chi phí tổng thể